Actuele
projecten

Actuele projecten

Om veel tijd te besparen kunnen wij de risico-inventarisatie & evaluatie voor u volledig verzorgen. U ontvangt van ons een RI&E rapport conform de opgestelde Arbeidsomstandighedenwet.

Bent ú RI&E-plichtig?

Waarschijnlijk wel
De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn ook verplicht een RI&E op te stellen. Zij kunnen gebruik maken van een branche RI&E instrument maar zij mogen in plaats daarvan ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E.

Klik op onderstaande afbeelding om te kijken of ú RI&E-plichtig bent.

Dit zegt Inspectie SZW over de RI&E:

RI&E
Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Plan van aanpak
In het plan van aanpak (pva) moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren.

Actueel houden
Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet u de ook RI&E aanpassen. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. De RI&E moet altijd actueel zijn.

En als u niets doet?
Als een inspecteur tijdens een controle om de RI&E vraagt en de ondernemer heeft die niet, dan kan de inspecteur u een boete aanzeggen. Als de getoonde RI&E niet volledig is, zal de inspecteur een waarschuwing geven met een termijn van maximaal 3 maanden. Voor een overzicht van de boetes en meer informatie over wanneer u niets doet vindt u hier.

BRON: www.rie.nl

Subsidie Projecten

SLIM Subsidie voor SLIMME MKB-ondernemers

Met de SLIM regeling wil de overheid het leren en ontwikkelen van het bedrijf en de medewerkers stimuleren. Een MKB-onderneming kan subsidie aanvragen voor de volgende vier activiteiten:

  1. Doorlichten van de onderneming door een extern specialist
  2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor medewerkers
  3. Ontwikkelen van een methode in de onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk
  4. Bieden van praktijkleerplaatsen in de derde leerweg

Voor deze zeer interessante subsidie gelden de volgende voorwaarden.

  Subsidiebedrag (max) Subsidiepercentage Subsidiabele kosten
Klein MKB
(<50 FTE)
€ 24.999 80% Inhuur extern specialist + eigen loonkosten
Middelgroot MKB
(<250 FTE)
€ 24.999 60% Inhuur extern specialist + eigen loonkosten

HypoVisie Noord kan deze activiteiten begeleiden en ook het hele subsidie-traject van A-Z uit handen nemen. Interesse naar onze aanpak of heeft u vragen over de SLIM Regeling, neem vrijblijvend contact met ons op.

0522 - 476 388

Ma - vr: 09.00 - 17.00

Stel uw vraag

Bel mij terug

Maak een afspraak

WhatsApp Chat
Versturen

Bel mij terug

Maak een afspraak

Stel uw vraag